توضیحات درباره کانال جوک جدید😂خنده دار :


تنها چنلی ک همه چی توش پیدامیشه اینجاس بمون وبزن روبیصدا 😛

🕊در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.