توضیحات درباره کانال جوکستان :


گلچین بهترین و با کیفیت ترین جک های هفته

راهنمای کامل و جامع تبلیغات👈 @jok_iran_jok_R

شرایط و قوانین 👈 @jok_iran_jok_G

هزینه تبلیغات 👈 @jok_iran_jok_P.

کانال جوکستاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.