توضیحات درباره کانال جوک جورواجور😉 :


سپاس از حضورتون💙

ارتباط باادمین👇👇👇😉
@ahmadii54در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.