توضیحات درباره کانال جواد الائمه (طب سنتی) :


این کانال جهت نشر مطالب طب سنتی اسلامی و همچنین سهولت در تهیه اقلام مد نظر این طب تشکیل شده است. 🇮🇷

ارتباط با ادمین @ebipieroدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.