توضیحات درباره کانال جلسات جهانی🌎 تغذیه طبیعی :«بگذارید تا غذای شما دوای شما ودوای شما غذایتان باشد ». بقراط حکیم

کانال تلگرام جلسات جهانی 🌍 تغذیه طبیعی
(جلسات ضبط شده)

آیدی ادمین کانال👇🏻👇🏻👇🏻در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.