توضیحات درباره کانال جستار شهر و معماری :


دیدگاه هایی در مورد شهر ؛ معماری و سایر چیزها
کیکاووس امینی ؛ آرشیتکت .

Essays on city & architecture

ارتباط با من :
@AminiKeikavoos


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.