توضیحات درباره کانال جاودانگی :


به زمین جدید خوش آمدید🙏
با ما تجربه های متفاوتی خواهید داشت 🦋
جایی برای همه 🕊 💚
تابع قوانیندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.