توضیحات درباره کانال تیرچه پیش تنیده (bpico) :


شرکت بتن پیش فشرده ایران(bpico)اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده تیرچه پیش تنیده تا طول 12 متر با مدیریت مهندس اکبر دانشگر
09127508864 مهندس جیحون
02144980161 کارخانه
02144985868 مدیر فنی
تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص
🌍 http://www.betonpishfeshordeh.comدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.