توضیحات درباره کانال تک بیت‌های ناب :


قدیمی ترین کانال شعر تلگرام
بدون تبلیغ و تبادلعشق یعنی در میان صد هزاران مثنوی

بوی یک #تک_بیت
ناگه مست و مدهوشت کُند

لینک گروه

tg://resolve?domain=joinchat/IoXJjjvTdX3WqKIK9BDzKQ


ارتباط با ما

@MahdiAlmas

کانال تک بیت‌های نابدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.