کانال تولیدی پوشاک ایلیا(کانال اصلی)

اصفهان خ عبداارزاق خ سنبلستان طبقه زیرین تایپ فرزاد

+983134719475
+989137538325
#علی_قاسمی
🆔️کانال ارسالی و اعتماد
@ersalighasemi

کانال روبیکا واسه عزیزانی که اتصال براشون مشکله👇👇
https://rubika.ir/ilya_dress

ورود به کانال
تبلیغ کانال