توضیحات درباره کانال تولیدی صندل کفش عمده ✰تزار مارکت✰ :


✔️گروه‌تولیدی‌تـزار

🌎صادر کننده‌به‌آسیامیانه واورپا

⭕دفتر‌مرکزی: قم،حرم مطهر(روبروی ناشران) مجتمع تجاری زمزم

@barname_tezarmarket 👈بارنامه وبیجک🚛
شماره تماس00989127482603☎️
🆔 @Tezarmarket_Ad مشاور پشتیبانی
🌐 https://tezarmarket.com 👈بازار آنلایندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.