کانال توری سایبان شمال

تولید سایبان با بافت جدید(Knot) و مواد پلی اتیلن خام(بدون مواد بازیافتی)
استاندارد و با گارانتی شرکتی و آنتی یووی خارجی
در عرض و تراکم متفاوت
شید۹۰درصد واقعی
ارسال سراسرایران
توری سایبان گلخانه و اماکن
توری حصاری
توری ضدپرنده
کیسه توری خرما
toorisayban.ir

ورود به کانال
تبلیغ کانال