توضیحات درباره کانال تورک طنز آهنگ های ناب :


🔘منحصر به فرد ترین کانال تلگرام 🔘

ارسال🍓 سوژه_ انتقادات و پیشنهادات🔰

@TanzTurkNab

بـه کانال تورک طنز و آهنگ های خـوش آمدیــد♥️

♻️🔰آیدی ارتباط با مدیر 💫

@Mohamadaban13در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.