توضیحات درباره کانال تندرستی بر اساس پژوهش های معتبر :


در این کانال آخرین پژوهش های معتبر در زمینه راههای طبیعی نیل به سلامتی و درمان بیماریهای جسمی، روحی و فکری، تغذیه و ورزش درست به طور خلاصه و با ذکر منابع علمی آنها معرفی می شوند  تا فارسی زبانان با ادعاهای متناقض، بی پایه و بدون منبع  معتبر سردرگم نشوند.

https://telegram.me/BehrouzMashhour

 

 

 

#تندرستی #سلامتی #پزشکی #مطالب #درمان #بیماریها #جسمی #روحی #تغذیه #ورزش #مواد #خوراکی #رژیم #غذایی #آسم #چاقی #گیاهیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.