کانال تلگرام یادآوری


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام یادآوری


یاری

با یادآوری ایرادات و بیان پیشنهادات و انتقادات ما را در ارتقای هر چه بیشتر مطالب کانال یاری فرمایید. با سپاس فراوان فهیمی تبادل و تبلیغات: @Manager_skills_t کانال مهارتهای مدیر

لباس

جنتلمن رولز | یادآوری اصول رفتاری و آداب معاشرت تا نکات مربوط به پوشش صحیح لباس و همه قوانینی که یک جنتلمن واقعی آنها را رعایت میکند. https://telegram.me/gentleman_rules   #جنتلمن #یادآوری #اصول #رفتار #آداب #معاشرت […]