کانال تلگرام پرخاشگری

کانال روانشناسی زندگی بهتر

کانال روانشناسی زندگی بهتر

در جهان امروز اضطراب همواره وجود دارد اما برای کنترل آن لازم است خود را بهتر بشناسیم رهایی از اضطراب ، افسردگی ،افکار منفی و خاطرات گذشته سلامت ذهن سلامت زندگی     #روانشناسی #زندگی #بهتر #مشاوره #روانپزشکی #رفتار #درمان #اختلالات #خشم #پرخاشگری #ترس #لجاجت #اعتمادبنفس #روانشناس #تربیت #فرزندان #افسردگی #خجالت #علمی #تخصصی #روانپزشکی

مشاهده کانالکانال روانشناسی زندگی بهتر
كانال آموزشی خبری كودك و نوجوان

کانال آموزشی خبری کودک و نوجوان

بزرگترین کانال تربیت کودک و نوجوان بابیش از ۷۲۰هزار عضو(مخاطب بانوان) هر پدر و مادری وارد این کانال شد دیگه خارج نشد این کانال معجزه تلگرام است     #تربیت #کودک #نوجوان #روانشناسی #مادران #پدران #خبری #والدین #تنبیه #رفتار #لجبازی #پرخاشگری #اضطراب

مشاهده کانالکانال آموزشی خبری کودک و نوجوان
ورود به کانال