کانال تلگرام ویراستاری

لیست جدیدترین و بهترین کانال های ویراستاری در تلگرام


کانال اخبار دانشجویی و چاپ کتاب

کانال اخبار دانشجویی و چاپ کتاب

چاپ کتاب شما با 500 هزار تومان تبدیل پایان نامه شما به کتابی آموزشی پژوهشی با مجوز چاپ کتاب تالیفی و ترجمه هزینه استخراج و فصل بندی+صفحه آرایی+ویراستاری +اخذ شابک و فیپا و مجوز چاپ+چاپ و صحافی حداقل 10 جلد+اعلام وصول هزینه چاپ مجدد هر جلد= فقط 8 تومان     #اخبار #کنکور #دانشجو #بورسیه #آزمون #استخدامی #فایل #آزمون_دکترا #اخبار_دکترا #دانشگاه #انتخاب_رشته #مشاوره_دکترا  #چاپ #کتاب #ویراستاری #صفحه_بندی  #اخذ_شابک #فبپا #مجوز_چاپ 

مشاهدهکانال اخبار دانشجویی و چاپ کتاب
ورود به کانال
تبلیغ کانال