کانال تلگرام نوازنده

لیست جدیدترین و بهترین کانال های نوازنده در تلگرام


محمد کریمی مدرس دف وسرپرست گروه موسیقی ماهور

محمد کریمی مدرس دف وسرپرست گروه موسیقی ماهور

محمد کریمی نوازنده سازهای کوبه ای و سرپرست گروه موسیقی ماهور و مدرس دف از اصفهان باعث افتخاره در زمینه تدریس در افتخار اصفهانیای عزیز باشیم     #محمد_کریمی #مدرس #دف #آموزش #موسیقی #ماهور #اصفهان #نوازنده #ساز #کوبه_ای #دفنوازی

مشاهدهمحمد کریمی مدرس دف وسرپرست گروه موسیقی ماهور
ورود به کانال
تبلیغ کانال