کانال تلگرام نظافت

لیست جدیدترین و بهترین کانال های نظافت در تلگرام


کانال انجمن وظیفه شناسان آسمانی

کانال انجمن وظیفه شناسان آسمانی

موضوع کانال ترویج فرهنگ وظیفه شناسی با شعار زیر هستش. ” من در جامعه نقش و وظیفه خود را مستقلا درست و کامل انجام میدهم” نقش یعنی شهروند، عابرپیاده، راننده اتومبیل، همسایه، پدر، مادر، فرزند و … وظیفه یعنی معلم، کارمند، کارگر، پزشک، مهندس و … مستقلا یعنی یک میلیون نفر از چراغ قرمز رد شود من یک میلیون و یکمین نفر نخواهم شد. درست از لحاظ کیفی است کامل از لحاظ کمی است.   #وظیفه_شناسی #فرهنگ_سازی #نظافت #شهروندی #عابرپیاده #راننده #همسایه #رفتار #قانون #اجتماع #رعایت_حقوق #ترافیک #مسئولیت

مشاهدهکانال انجمن وظیفه شناسان آسمانی
ورود به کانال
تبلیغ کانال