کانال تلگرام نشریات

لیست جدیدترین و بهترین کانال های نشریات در تلگرام


کانال عامل

📢((🚩((عامل رسانه ای جامع و کامل))🚩))📢 رسانه آموزشی فرایند و اصول ارتباطات اجتماعی، انگیزشی مدریت و کنترل منابع انسانی، روابط بین فردی و ارتباط جمعی، روابط عمومی،‌ روانشناسی، نشریات و رسانه ها، اطلاعات عمومی، فنون تدبیر و اداره، مدریت زندگی، و…

مشاهدهکانال عامل

کانال باشگاه شریف

✅ کانال غیر رسمی رویدادها و اخبار دانشگاه صنعتی شریف فقط واتس آپ به 09335485022 (حسین احتسابی) [email protected] در تلگرام پاسخگو نیستیم تحت نظارت شورای ناظر بر نشریات مدیر مسئول : مهدی جعفری — برای دریافت هفته نامه در weekly.sharif.club ثبت نام کنید کانال باشگاه شریف

مشاهدهکانال باشگاه شریف
ورود به کانال
تبلیغ کانال