کانال تلگرام مدنی


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام مدنی


شهروندی

ارتباط با ادمین، ارسال خبر و مطالب حقوق بشری 🆔 @Shahrvandyarnews هدف: گسترش روحیه شهروندی، تقویت جامعه مدنی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران fb.com/shahrvandyar www.instagram.com/shahrvandyar www.twitter.com/shahrvandyar کانال شهروندیار

آنلاین

پایگاه خبری اندیمشک آنلاین 📌برای ارتباط با مدیر و ارسال خبر و تبلیغات 👇 📲 @karshenas http://t.me/itdmcbot start=andimeshkonline tg://resolve?domain=andimeshkonline کد شامد: 1-1-2636-61-0-8 اندیمشک یعنی از پل زال تا مدنی اندیمشک آنلاین شعبه دیگری ندارد کانال […]