کانال تلگرام قانون

آشنائی باقوانین ومقررات کارمندی،قانون کاروتأمین اجتماعی،آگاهی ازآگهی های مهم استخدامی وهمچنین پاسخگویی به سوالات @hr_khorsand […]