کانال تلگرام طباخی

لیست جدیدترین و بهترین کانال های طباخی در تلگرام


کانال Food tour

کانال Food tour

تجربه گردش در مکان های مرتبط با خوراکی شامل رستوران، سفره خانه، طباخی، جگرکی، شیرینی فروشی، بستنی فروشی و …. با ارزیابی جامع مکان ها، نقاط قوت و ضعف، دسته بندی مکان ها، امتیاز دهی و خلاصه توضیحات برای کسانی که وقت خواندن ارزیابی جامع را ندارند هر روز با یک مکان جدید بدون تبلیغات متفاوت با کانال های خوراکی دیگر به دلیل عدم منفعت در تبلیغ مکان ها و ما تا خودمان امتحان نکنیم معرفی نمی کنیم  …

مشاهدهکانال Food tour
ورود به کانال
تبلیغ کانال