کانال تلگرام سبزوار

لیست جدیدترین و بهترین کانال های سبزوار در تلگرام


کانال هوای سبزوار

این کانال قصد دارد به بررسی واطلاع رسانی در خصوص پدیده های مختلف جوی کشور بااولویت سبزوار و خراسان بپردازد. عکس و ویدیوهای مربوط به پدیده های جوی را به ایدی ادمین ارسال کنید تا در کانال منتشر گردد. ایدی ادمین: @Amirreza6489 @majid_sd12166 کانال هوای سبزوار

مشاهدهکانال هوای سبزوار
ورود به کانال
تبلیغ کانال