کانال تلگرام زیر

ایدی زیر جهت تبلیغات @masood_masoodiyan شماره جهت‌هماهنگی اجرای استنداپ‌‌‌مسعودیان👇 ۰۹۲۲۳۰۵۷۹۲۱ اینستاگرام‌مسعودمسعودیان👇 https://www.instagram.com/p/Bct6bI0l2Sg/ پیج‌کانال دراینستا👇 birjandiha […]