کانال تلگرام خودکشی


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام خودکشی


دنیا

دنیای مدرن،پیشرفت،عشق به تکنولوژی،معضلات انسان مدرن،خودکشی،فمنیزم رفاه،فضای مجازی tg://resolve?domain=modernism2     #دنیا #مدرن #پیشرفت #تکنولوژی #معضلات #انسان #خودکشی #جهل #فمنیزم #رفاه #فضای_مجازی #حلال #حرام

درمان

فایل های صوتی و مقالات – علت بیماری ها و گرایش به مواد مخدر – احساس پوچی، تنهائی و افسردگی، میل به خودکشی tg://resolve?domain=darmanebimariha2     #درمان #بیماریها #فایل #صوتی #گرایش #مواد #مخدر #پوچی #تنهایی […]