کانال تلگرام جنگنده


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام جنگنده


تدریس

هوانوردی هواپیمای جنگی و مسافری نجوم تدریس خلبانی فارسی بزرگترین و تخصصی ترین کانال هوانوردی https://telegram.me/joinchat/Apa3ITwgbIbp7WNHuMVZyg tg://resolve?domain=atc_pilot   #هوانوردی #خلبانی #هواپیما #جنگی #مسافری #تدریس #خلبان #جنگنده #مهمانداری