کانال تلگرام تنبور


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام تنبور


سنتی

کانالی بسیار متفاوت برای آشنایی با مطالب آواز و ساز های سنتی https://telegram.me/setanboor     #موسیقی #سنتی #آواز #ساز #تنبور #تار #سه_تار #نوا #آموزش