کانال تلگرام تاریخچه


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام تاریخچه


ضرب

ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦوﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺏاﻟﻤﺜﻞﻫﺎﯼﻓﺎﺭﺳﯽ‌ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﻨﯽﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞها، تاریخچه‌وداستان‌پیدایش‌آنها و ریشه‌کنایه‌ها،اصطلاحات،واژه‌ها وداستان‌های‌معروف‌وماندگار ونکات‌جالب‌وخواندنی‌دیگر در 👈 👇 @hekayatemasalha مدیرکانال: @sjh52 ربات کانال @masalbot کانال ضرب المثل

جهان

🔅حقایق و دانستنی ها ی غیر قابل باور در اطرافمان 🔱تاریخچه جهان 🌍شگفتی های جهان آینده 💠یک پیج علمی داشته باشی بد نیست!💠 . . . . . . . . تبلیغات: @tablighatehaghaiegh7 ☎️ارتباط با […]