کانال تلگرام بازنشستگی


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام بازنشستگی


اخبار

این کانال معتبر ترین کانال خبری درحوزه بازنشستگی کشوری میباشد دراین کانال به انتشاراخبار موثق وکاربردی مربوط به استانهای کشوروحوزه ستادی می پردازیم. لطفاباارسال این پیام کانال اخباربازنشستگی رابه سایر بازنشستگان معرفی نمایید. ارتباط با […]

بیمه پاسارگاد

معرفی طرح های مختلف بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد 1-بیمه زنان خانه دار 2-بیمه کودک و نوجوان 3-بیمه بازنشستگی 4-بیمه سرمایه گذاری https://telegram.me/market_plife   #بیمه_عمر #بازنشستگی #بیمه_پاسارگاد #بیمه_عمر #بیمه_کودک #نوجوان #بیمه_بازنشستگی #بیمه_سرمایه_گذاری #بیمه_زنان #خانه_دار

بیمه

آرامش،امنیت،آینده ای مطمئن با بیمه عمر سامان 15 ساله بازنشسته شوید و حقوق دریافت کنید حسین مخلص آبادی https://telegram.me/omr_saman   #آرامش #امنیت #آینده #بیمه #عمر #سامان #بازنشستگی #حقوق