کانال تلگرام ایلتس


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام ایلتس


برای رفتن به اولین پست کلیک کنید.👇👇 tg://resolve?domain=IELTS_Super_Pack/2510 ………………. منابع سطح بندی شده ایلتس👇👇 . tg://resolve?domain=Mehdisufi/166 …… @IELTS_Super_Pack کانال IELTS Super Pack ™ آیلتس

Learn English in a Smart Way: ‍Great Quotes of Great people English Fun Facts Daily life Idioms, Expressions, Vocabulary, etc English with Music Ingest English in @IngestEnglish یادگیری انگلیسی با روشهای متفاوت و آسان در […]

آموزش مکالمه زبان انگلیسی با بیانی ساده به صورت صوتی با تدریس یکی از بهترین اساتید حال حاضر ایران، استاد قاسمی گل افشانی https://telegram.me/English_for_Social_Needs     #آموزش_زبان #انگلیسی #صوتی #تدریس #لغات #اصطلاحات #مکالمه #ایلتس #زبان […]

کانال تلگرام English For You اموزش “504 “توسط دکتر حسینی -اصطلاحات امریکایی با تصویر-راهکارهای موفقیت در ایلتس و… https://telegram.me/Englishforyou #ایلتس #اموزش_زبان #اصطلاحات