کانال تلگرام انگلیسی

تبادل و تبلیغات @goddess2 @LQTEST https://telegram.me/joinchat/BDMqrz_JBxdajz2pJXXfDg گروه تمرین مکالمه پیشرفته انگلیسی https://telegram.me/joinchat/BqmQmTwO0BDRrkpxM5xMMQ کانال خرید و […]

زبان انگلیسی را سریع و آسان بیاموزید! اصطلاحات،مکالمه،داستان،نکات گرامی،لغات همراه با فایل های صوتی و […]