کانال تلگرام انگشتان


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام انگشتان


انگشتان

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است؛ که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند. 👤 Admin : @Alibahrami_76 […]

روش

این کانال برای رفع نیاز های تایپی افراد ساخته شده است و انواع کارهای تایپی از جمله: انجام تحقیق تایپ در وورد تایپ در اکسل تایپ در پاورپوینت انجام میشود. https://telegram.me/beesttype     #تایپ #تحقیق […]