کانال تلگرام اندرز


لیست جدیدترین و بهترین کانال های تلگرام اندرز


خدا

 من آن خرمگسی هستم که خدا وبال این دولتشهر کرده و تمام روز و همه جا شما را نیش زده و برمی انگیزانم. دیگر به آسانی کسی چون مرانخواهید یافت و از این رو به […]

ناب

کانال سخنان حکیمانه مطالب ناب و دسته اول مناسب برای همه ی سنین پند ها و اندرزهایی که برای تمام زندگیت به دردت میخوره tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEL8VRd5ZnJG-jO4Bw     #سخنان #حکیمانه #ناب #پند #اندرز

مثبت

موج مثبت: موفقیت، آرامش و زندگی سالم، محلی برای پند و اندرزهای حکیمان و بزرگان. https://telegram.me/pluswave   #موج #مثبت #موفقیت #آرامش #زندگی #سالم #پند #اندرز #حکیمان #بزرگان