کانال تلگرام اساطیر

لیست جدیدترین و بهترین کانال های اساطیر در تلگرام


کانال تلگرام اسطوره با دکتر اسماعیل پور

کانال تلگرام اسطوره با دکتر اسماعیل پور

منبعی معتبر برای شناخت اساطیر ایران و جهان با ما اسطوره های ایران و جهان را بصورت علمی و آکادمی بشناسید زیر نظر مستقیم دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور اسطوره شناس برجسته ایران استاد دانشگاه های روسیه و چین و عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران   #اسطوره #اساطیر #ایران #جهان #تاریخ #تاریخی #مطالب #تمدن  

مشاهدهکانال تلگرام اسطوره با دکتر اسماعیل پور
کانال تلگرام اسطوره

کانال تلگرام اسطوره

✅ کتب معتبر ✅مقالات علمی پژوهشی ✅آخرین اخبار از کشفیات باستان شناسی شما قوم آریایی، دوستدار هنر، تاریخ و فرهنگ ، برای شناخت اساطیر ایران و جهان در کانال با ما همراه باشید.     #تاریخ #فرهنگ #اسطوره #ایران #جهان #باستان #افسانه #اساطیر #هنر #آریایی #مصر #ایزد

مشاهدهکانال تلگرام اسطوره
ورود به کانال
تبلیغ کانال