کانال تلگرام Terrariums

در این کانال ضمن ارائه آموزشهایی به صورت روزانه درخصوص گیاهان آپارتمانی و نحوه نگهداری این گیاهان، سفارشات تراریوم و دیش گاردن و گلدان کاکتوس پذیرفته می شود.ضمن اینکه نمونه کارها نیز در این کانال قابل مشاهده می باشد.

https://telegram.me/terrariums

 

#گیاهان #تراریوم #گاردن #گلدان #کاکتوس #آموزش #نگهداری

ورود به کانال