توضیحات درباره کانال تلگرام Nolanabzar :


واقعیت را با کیفیت لمس کنید. نولان ابزار

نولان ابزار در سه حوزه صنعت بزرگ شامل ابزار و یراق و ساختمان به فعالیت خود ادامه می دهد.
 

https://telegram.me/nolanabzar

 

 

#نولان_ابزار #ابزار #یراق #ساختمان #صنعت #واقعیت #کیفیت #محصولات #قفل #آویز #انبر #پیچ #بیل #تراز #آچار #قیچی #سیم_چین #باغبانی #نولان #انتظار#سیلندر#قفل#دسته #جارو#کلنگ#چهارشاخ#داس

combinationspanner#rings#spanner#torx#key#set#hex#Garden#scissor#plier#diagonal#longnoseplier##hand#tools#constraction#hardware#iron#padlock#driver#nolan#telegram#instagram#reality#quality screwdriver#magneticlevel#lockingplier#Brass#doublesolt#key#brass#computer#iron computer#key#bathroom#cylinder#apartment#cylinder#gold#shovel#balck#shovel#blue#shovel#broom#handel#pickaxe#fork#sikcle#wheel#barow#tyer#tube#fiberglass#wire#net#galvanized#wire#netدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.