توضیحات درباره کانال تلگرام Lovelytrucks :


کانال کامیون داران و عاشقان کامیون و جاده
خاص ترین کانال رانندگان سنگین و عاشقان ترانزیت و حمل و نقل

tg://resolve?domain=lovelytrucks

 

 

#کامیون #جاده #ترانزیت #رانندگان #حمل_و_نقل #رانندگان_سنگین #ماشین #خودرو #اسکانیا #عکسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.