کانال تلگرام IISA

برای اطلاع از آخرین اخبار انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل و فراخوان نشست ها و همایش ها، رونمایی و نقد کتاب ها و سایر برنامه های انجمن به کانال ما بپیوندید

https://telegram.me/IISAchannel

 

#انجمن #علمی #روابط #فراخوان #نشست #همایش #رونمایی #نقد #کتاب #برنامه

ورود به کانال