کانال تلگرام من و گربه سانان

 من و گربه سانان
کانال محسن طیرانى زولوژیست و رفتارشناس گربه سانان در ایران
Zoologist
skilled in Tigers ethology
علمى، اخبار، عکس از گربه سانان ایران، مستند، و رفتارشناسى گربه سانان

https://t.me/Mohsentayerani

 

 

#گربه_سانان #زولوژیست #محسن_طیرانی #رفتارشناس #پلنگ #ببر #شیر #گربه #مستند #حیات_وحش #علمی #عکس 

ورود به کانال
تبلیغ کانال