توضیحات درباره کانال تلگرام کلاسیک آمریکایی :


کاملترین بانک اتومبیل های کلاسیک آمریکایی و ماسل کار

tg://resolve?domain=AmericanClassics

 

 

#ماشین #خودرو #کلاسیک #اتومبیل_آمریکایی #اتومبیل #فورد #کادیلاک #پونتیاک#Plymouth# Mustang#  Buick_GSXدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.