توضیحات درباره کانال تلگرام ویلا مازندران :


خریدوفروش ویلا

بزرگترین کانال خریدوفروش ویلا وزمین بصورت اقساطی دراستان مازندران

https://telegram.me/vilanoo6

 

 

#خرید #فروش #ویلا #دوبلکس #تریبلکس #جنگلی #ساحلی #مازندران #زمین #نوشهر #نور #اقساطی #بابلسر #سیسنگان #آهودشتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.