کانال تلگرام ویراستاران

جایی خلوت و پاکیزه، برای یادگرفتن نکته‌های کاربردی،دربارهٔ نگارش و ویرایش متن‌ های فارسی

https://telegram.me/virastaran

 

#ویراستاری #نگارش #ادبیات #فارسی

 

ورود به کانال
تبلیغ کانال