توضیحات درباره کانال تلگرام ماهیگیران خرسان :


ماهیگیران خرسان @Ahmadfisher73  @iutfisheris
ایتم ها:
ماهی شناسی
⛔️معرفی گونه ماهیان خرسان+اطلاعات جامع
اصول صید
⛔️روش ها+ادوات و الات صید
خرسان نامه
⛔️تصاویر+ابزیان و حیات وحش خرسان
خواص
⛔️نکات سلامتی+پزشکی

tg://resolve?domain=khersanFishing

 

#ماهیگیری #ماهی #ماهی_شناسی #صید #اسبله #خرسان #آبزی #آبزیان #نکات #سلامتی #پزشکی #ماهیان #کپوردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.