توضیحات درباره کانال تلگرام فیزیکدانان :


اخبار جدید دنیای فیزیک، کتاب های علمی و دانشگاهی، مستند های علمی همه در این کانال

https://telegram.me/iphy_ir

 

 

 

#اخبار #جدید #فیزیک #علمی #دانشگاهی #کوانتوم #فضا #سیارات #فیزیکدانان #ناسا #ستاره #کهکشان #منظومه_شمسی #هابل #مریخدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.