توضیحات درباره کانال تلگرام زلزله – لرزه نگار :


گزارش لحظه به لحظه از زلزله های ایران و نواحی مجاور همراه با نقشه محل وقوع زلزله و بزرگی و عمق زلزله در کانال تلگرام زلزله – لرزه نگار

tg://resolve?domain=larzenegar

 

#زلزله #زمین_لرزه #گسل #بزرگی #عمق #ریشتر #لرزشدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.