توضیحات درباره کانال تلگرام جهش :


کانال مشاوره تحصیلی جهش ؛ کانالی برای کنکوری هایی که میخواهند در مسیری هموارتر به سمت هدف گام بردارند و اولیایی که میکوشند تا در مسیر صعب کنکور همراه بهتری برای فرزندان خود باشند.کانالی شامل هر آنچه برای موفقیت در کنکور به آن نیازمندید.تنها کانال مشاوره بدون تبلیغات!!!

tg://resolve?domain=heidary_moshaver

 

 

#مشاوره #تحصیلی #کنکور #کنکوری #رتبه #برتر #دانشگاهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.