کانال تلگرام جنگ افزار

قابل توجه علاقه مندان به تجهیزات نظامی وجنگ افزار
کانال تخصصی جنگ افزار یک مجله آنلاین وجذاب نظامی است.
مطالب موضوعی در کانال مجله جنگ افزار
1. اسلحه شناسی
2. آشنایی با تسلیحات روز دنیا
3. آشنایی با ارتش ها ونیروهای مسلح دنیا
4. آشنایی با تهدیدات سخت ونرم
5. پدافند عامل وغیرعامل

https://telegram.me/warandgun

ورود به کانال