کانال تلگرام جامعه آگاه-۱۰۱

کانال رسمی تعامل مردم و دولت،

افزایش مهارت های زندگی،

دانش و آگاهی های شهروندی و حقوقی

به سوی جامعه ای آگاه با سامانه تعاملی 101

https://telegram.me/dolat_va_mardom_101

 

 

#جامعه #آگاه #رسمی #مهارت #زندگی #دانش #آگاهی #شهروندی #حقوقی #تعاملی

ورود به کانال