توضیحات درباره کانال تلگرام بورس پولساز :


کانال تلگرام معرفی سیگنال های بورسی به همراه تیم مدیریت تکنیکالیست.

https://telegram.me/pul_saz

 

#بورس #سیگنال #ارز #طلا #نفتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.